[pl_row pagelayer-id=”8uk6tot8m48807a1″ stretch=”auto” col_gap=”10″ width_content=”auto” row_height=”default” overlay_hover_delay=”400″ row_shape_top_color=”#fff” row_shape_top_width=”100″ row_shape_top_height=”100″ row_shape_bottom_color=”#fff” row_shape_bottom_width=”100″ row_shape_bottom_height=”100″ ele_bg_hover_delay=”400″]
[/pl_row]
[pl_row pagelayer-id=”f6bht5oxemjvysg6″ ]
[pl_col pagelayer-id=”m0cgo5obaxja4tbj” widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ ele_bg_hover_delay=”400″ col=”4″]
[pl_text pagelayer-id=”0n0ttoq7ba2a2igp” ele_bg_hover_delay=”400″]

ILCoS vzw heeft om het onderwijsveld te ondersteunen bij de  InterLevensbeschouwelijke Competenties op School verschillende doelen vooropgesteld. 

Om alles effectief te kunnen realiseren stelden we werkgroepen op.  Wil je meedoen? Vul dan het aanmeldingsformulier in !


[/pl_text]
[pl_badge pagelayer-id=”it57zui9r2jwwvfx” badge_text=”” badge_notification_type=”primary” badge_style_type=”normal” text=”Draag bij en versterk je eigen competenties” text_color=”#000000″ text_style=”,25,,400,,,,,,,” badge_spacing=”2″ badge_vspacing=”2″ badge_hspacing=”2″ badge_text_style=”,16,,400,,,,,,,” badge_btn_background_color_hover=”#4982ee” ele_bg_hover_delay=”400″]

[/pl_badge]
[pl_quote pagelayer-id=”jgqc5hjhrlru47jn” quote_background_color=”#eeeeee” quote_content_color=”#050505″ quote_style=”quotation” align=”left” cite=”” cite_text_color=”#3f3f3f” cite_text_align=”left” cite_typo=”,16,italic,,,,solid,,,,” quote_border_width=”5″ quote_border_color=”#02CC90″ quote_lpadding=”30″ quote_vpadding=”20″ ele_bg_hover_delay=”400″ quotation_pos=”default” quotation_size=”70″ quotation_color=”#dadada”]

Ik ben met veel moed in een werkgroep gestapt ook al ben ik geen ILC expert. Maar door het fijne samenwerken in de groep leerde ik beter wat ILC’s inhouden én waarom ze meteen bijdragen tot een fijne samenleving.[/pl_quote]
[pl_divider pagelayer-id=”1pu0kcabfu7bqn89″ divider_style=”solid” divider_color=”#999″ divider_weight=”1″ divider_widht=”100″ divider_gap=”10″ divider_alignment=”center” ele_bg_hover_delay=”400″]
[/pl_divider]
[pl_tooltip pagelayer-id=”4zmag5r8ri2wqmjr” text=”Vraagt dit veel werk? ” tooltip_align=”center” text_size=”,25,,400,,,,,,,” tooltip_position=”top” tooltip_width=”200″ tooltip_spacing=”10″ tooltip_background=”#333333″ tooltip_color=”#ffffff” tooltip_text_size=”,18,,400,,,,,,,” ele_bg_hover_delay=”400″ show_icon=”true” tooltip_icon=”fas fa-allergies” icon_color=”#3E8EF7″ icon_spacing=”4″ tooltip_icon_alignment=”right” ele_bg_hover=”hover” ele_bg_type=”gradient” ele_bg_gradient=”150,#44d3f6,23,#72e584,45,#2ca4eb,100″ animation=”fadeIn” animation_delay=”600″]

[/pl_tooltip]
[pl_text pagelayer-id=”cdswq385xghn4px9″ ele_bg_hover_delay=”400″]

 • Een werkgroep bepaalt haar eigen snelheid. De acties worden in overleg met het bestuur en algemene vergadering bepaald. 

 •  Sommige werkgroepen komen 3x per jaar bijeen en organiseren tussenin een online overleg moment. 
 • Een werkgroep heeft minstens één voorzitter die ook een brugfunctie vervult met het bestuur. Deze voorzitter engageert zich minstens 1 jaar. Wil je meedoen? Vul dan het aanmeldingsformulier in !

[/pl_text]
[/pl_col]
[pl_col pagelayer-id=”W5UPsehjyo783htE” widget_space=”10″ overlay_hover_delay=”400″ ele_bg_hover_delay=”400″ col=”1″]
[/pl_col]
[pl_col pagelayer-id=”pjj5paehthdj3wbg” col=”4″]
[pl_text pagelayer-id=”94d07m652nt7dqg2″ ele_bg_hover_delay=”400″]
   


Werkgroep ILC-didactiek en leerlijn

 • Ontwikkelen van een leerlijn rond InterLevensbeschouwelijke competenties voor lager – secundair  en hoger onderwijs, rekening houdend met andere leerlijn en de ontwikkeling van het kind, de jongere en leraar in het onderwijsveld
 • Ontwikkelen / onderzoeken van mogelijke didactische werkvormen die bijdragen tot InterLevensbeschouwelijke Competenties

Werkgroep Leermiddelen

 • Voorbereiden / ondersteunen / ontwikkelen van digitale middelen (in eigen kring, of bij externe organisaties) die  middelen ontwerpen die ILCoS ondersteunen (bijv.. ontwikkeling App)

Werkgroep: Screening ILC-projecten

 • Evalueren van ILC-projecten, opstellen van evaluatiecriteria


Werkgroep Studiedagen – Vorming – Contactmomenten

 • Organiseren van formele en informele uitwisselingsmomenten voor leerkrachten, docenten, lerarenopleiders, inspecteurs, experten inzake interLevensbeschouwelijke Competenties op school
  Deze werkgroep is opgedeeld in:
  – Studiedagen Lager Onderwijs
  – Studiedagen Secundair Onderwijs
  – Studiedagen Hoger Onderwijs

Werkgroep Relevante getuigen

 • Contacten leggen met preferente getuigen en zorgen dat men gegevens kan opvragen via een databank. 
 • Relevante film- en videofragementen of interviews bijeenbrengen zodat die bruikbaar zijn in ILC-vormingen.

Werkgroep onderzoek

 • Stimuleren en ondersteunen van onderzoek en het bekendmaken van onderzoeksresultaten, praktische voorbeelden. 

Werkgroep tijdschrift

 • Uitgeven van tijdschrift met relevante informatie. 

Ondersteunend werkgroep Communicatie

 • (Website) Uitbouwen van communicatie (Facebook etc), opvolging van persberichten en uitbouw van website in functie van de werkgroepen
 • (Ondersteuning) Advies verlenen aan externen mbt InterLevensbeschouwelijke Competenties en vorming op school
 • (Partners) Structureel contacten leggen met andere organisaties zowel in Vlaanderen als internationaal met als doel een efficiënt en effectief beleid en praktijk inzake ILCoS te ontwikkelen
 • Centraliseren van Partnerships van de werkgroepen

 [/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]