Meedoen met een werkgroep?

Elke werkgroep werkt grotendeels autonoom maar in overleg met het bestuur. Elke werkgroep probeert zo efficiënt en effectief mogelijk bij te dragen aan de doelen van ILCoS vzw.

Welkom! Heb je interesse om deel te nemen aan een werkgroep? Vul dan ons online formulier in!

Werkgroep communicatie

• Nieuwsbrieven opmaken over het ILCoS-aanbod, nascholingen, publicaties en evenementen
• Suggesties aanreiken op de Facebookgroep van ILCoS.
• De website www.ilcos.be verder uitbouwen en up to date houden

Werkgroep ILC-didactiek en leerlijn

• Ontwikkelen van een leerlijn rond interlevensbeschouwelijke competenties voor lager en secundair onderwijs en voor de lerarenopleiding
• Ontwikkelen en onderzoeken van didactische werkvormen die interlevensbeschouwelijke competenties helpen ontwikkelen

Werkgroep Leermiddelen

• Voorbereiden, ondersteunen, uitwerken en evalueren van (digitale) leermiddelen voor het ontwikkelen van interlevensbeschouwelijke competenties
• Leermiddelen rond ILC bekend en toegankelijk maken

Werkgroep Screening ILC-projecten

• ILC-projecten screenen via specifieke aandachtspunten
• Praktijkvoorbeelden optimaliseren tot voorbeeldpraktijken

Werkgroep Studiedagen

• Organiseren van formele en informele uitwisselingsmomenten en studiedagen voor lager, secundair en/of hoger onderwijs om de ontwikkeling van interlevensbeschouwelijke competenties te versterken
• Deze werkgroep is opgedeeld in drie subgroepen:
– Studiedagen Lager Onderwijs
– Studiedagen Secundair Onderwijs
– Studiedagen Hoger Onderwijs

Werkgroep Getuigen

• Contacten onderhouden met bevoorrechte getuigen of relevante vertegenwoordigers van de diverse levensbeschouwingen en hun contactgegevens borgen in een databank. Scholen die op zoek zijn naar een bevoorrechte getuige kunnen er langs deze weg mee in contact komen.
• Digitale getuigenissen verzamelen zoals film- en videofragmenten of korte reportages met interviews van bevoorrechte getuigen die relevant kunnen zijn voor ILC-projecten.

Werkgroep onderzoek

• Initiëren van kleinschalig praktijkgericht onderzoek om innovatie van de onderwijspraktijk rond interlevensbeschouwelijke competenties te stimuleren en good-practice te delen
• Stimuleren van meta-onderzoek naar de effecten van de verschillende kleinschalige praktijkgerichte onderzoeken.
• Suggesties aanreiken voor kleine onderzoeksopdrachten die onderdeel kunnen uitmaken van een groter (bestaand) onderzoeksproject rond interlevensbeschouwelijke competenties
• Bekend maken van onderzoeksprojecten, onderzoeksresultaten en onderzoeksrapporten