ILCoS staat voor ‘InterLevensbeschouwelijke Competenties op School’.

 • We willen Vlaamse leraren, lerarenopleiders en inspecteurs-adviseurs van
  levensbeschouwelijke vakken ondersteunen, begeleiden en vormen in deze competenties. Hiertoe willen we een breed onderwijsaanbod ontwikkelen en toegankelijk maken voor lerarenopleiders en leraren op alle onderwijsniveaus.
 • Hiermee beogen we een betere kennis en een grotere erkenning van de ander en zijn of haar levensbeschouwing. Langs deze weg streven we naar een
  respectvol en open omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit in een
  verdraagzame samenleving.
 • We bouwen contacten op met diverse actoren in het onderwijs en het
  onderzoeksveld die bijdragen aan de ontwikkeling van
  interlevensbeschouwelijke competenties op school.
 • We vormen samenwerkingsverbanden met leraren, lerarenopleiders,
  inspecteurs-adviseurs, onderzoekers en onderwijspartners voor het
  ontwikkelen, uitwerken of uitwisselen van vormingen, leermiddelen, tools en ILC-projecten.