Studiedagen

Het Nascholingsinstituut organiseert zelf soms studiedagen. Daarnaast biedt ze ondersteuning bij andere studiedagen

2019 
  • Interlevensbeschouwelijke wandeling met App “Alltogether” 26-2-2019
    ism HoGent: info

Studiedagen 2016​Deze studiedag bood leerkrachten LBV SO de gelegenheid om in een sfeer van openheid, vertrouwen en respect met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van fotomateriaal. Belangrijke principes bij dialoog werden toegelicht en er werd gereflecteerd op de dialoog. In welke mate werden voorwaarden van empathische dialoog toegepast? Welke interlevensbeschouwelijke competenties werden gehanteerd en versterkt? Hoe kan deze leerervaring toegepast worden in de schoolcontext? Voor meer info zie ‘Empatische dialoog’.

Sfeerbeelden 4 februari 2016 Artevelde Hogeschool, Kattenberg 9, 9000 Gent
Studiedag 26 februari 2013De huidige samenleving verandert voortdurend. Geen enkele levensbeschouwing is alleen bepalend voor de opbouw of zingeving ervan. We vinden op allerlei gebieden diversiteit, ook levensbeschouwelijke.
Om te komen tot een open en dynamische samenleving waar elke mens wordt gerespecteerd en tot zijn recht kan komen, is het belangrijk dat mensen en levensbeschouwingen elkaar leren kennen zoals ze zelf gekend willen worden.
De inspectie-begeleiding LBV introduceert daarom ‘Interlevensbeschouwelijke competenties in het kader van dialoog en samenwerking tussen levensbeschouwingen op school’.
Dit schooljaar werden leerkrachten LBV in het officieel onderwijs geïnformeerd en gesensibiliseerd. Vandaar deze studiedag met als ingrediënten:

  •           voorstelling van de competenties,
  •           beluisteren van een inhoudrijk voorbeeld van interlevensbeschouwelijke kennismaking,
  •           in kleine groepen nadenken over dialoog en samenwerking op school.

Studiedag 6 december 2010​Levensbeschouwelijke vakken: eigenheid en ontmoetingen