Programma studiedag

Leerplannen levensbeschouwelijke vakken en ILC op 15 september 2020


HET PROGRAMMA IS OWV COVID AANGEPAST – de studiedag wordt beperkt tot een online overleg met diverse lectoren van alle hogescholen.

 

—————————————————————
DOELGROEP

Docenten en inspecteurs-adviseurs levensbeschouwelijke vakken secundair onderwijs.

PROGRAMMA

DOWNLOAD programma 

09.00 u.: onthaal en koffie  

09.30 u.: welkom en inleiding

(Luc Vinkx, voorzitter ILCoS vzw)

09.40 u.: ILC en de leerplannen SO van de levensbeschouwelijke vakken

(inspecteurs-adviseurs LBV)

We maken kennis met diverse leerplannen voor het secundair onderwijs van andere levensbeschouwelijke vakken, hun pedagogische en didactische krachtlijnen en de eigen plaats hierin van de ILC.

11.10 u.: koffiepauze

11.25 u.: interlevensbeschouwelijke competenties in diverse toonaarden (Hein Van Renterghem & Jan Van Vaek)

Interlevensbeschouwelijke competenties kunnen verschillend gelezen worden. Er leven diverse visies en verwachtingen. Het vraagt openheid en respect om deze verschillen helder te overwegen, te bespreken en op een gemeenschappelijk spoor te brengen. Zo kan een boeiende en vruchtbare samenwerking ontstaan. In dialoog over hun lezing van de  ILC’s tasten de sprekers de grenzen af van de dissonantie, zoekend naar een eenheid in de verscheidenheid om deze ILC’s zinvol en kwalitatief bij de leerlingen te brengen.

12.15 u.: presentatie van ILCoS-werkgroepen

12.30 u.: Lunch (zelf mee te brengen owv Corona)

 

13.30 u.: concept van leerlijnen voor ILC

(Dick Wursten en Moishe Mund)

 

De generieke ILC’s zijn algemeen geformuleerd: ze dienen voor alle niveaus en onderwijsvormen in het leerplichtonderwijs (van 6 tot 18 jaar). Door concretiseringen op te bouwen van lagere naar hogere jaren ontstaat een verticale leerlijn. Concretiseringen kunnen leerkrachten en studenten helpen om de generieke ILC’s te vertalen naar operationele leerdoelen voor de eigen lesprojecten.

Dick Wursten en Moishe Mund ontwikkelden met hun collega’s van de ILCoS Werkgroep ILC-Didactiek leerlijnen voor de ILC’s die ongetwijfeld hun diensten kunnen bewijzen in de lerarenopleiding en op de klasvloer.

14.00 u.: keuzesessies (deel 1)

Bij inschrijving wordt gevraagd twee keuzes te maken uit volgende focusgroepen:

A. Inspiratiematrix voor ILC projecten (Luk Vanlanduyt)

Een inspiratiematrix helpt bij het uitwerken van een project ILC om het onderwerp of de thematiek te verbreden en te verdiepen op het levensbeschouwelijke domein.
Luk Vanlanduyt neemt ons op weg met een concrete matrix en een praktische toepassing voor gebruik op de klasvloer.

B. Conceptual Inquiry (Dick Wursten)

Als methodiek om de levensbeschouwelijke component in een divers scala aan onderwerpen aan het licht te brengen is conceptual inquiry een beproefde en veelbelovende methodiek.
De deelnemers kunnen al vrij snel aan de slag met een praktische oefening.

C. Onderzoeksprojecten voor bachelorproeven (Steven Mortier)

Onderzoeksprojecten over ILC kunnen bijzonder interessant zijn voor bachelor-proeven.
Steven Mortier presenteert praktijkvoorbeelden en doet bijkomende suggesties.
Zo kan men aansluiten bij grotere onderzoeksprojecten zoals het onderzoeksproject ‘Inter-Worldview Competences’ dat loopt van maart 2020 tot maart 2022.

D. Lesmateriaal en voorbeeldprojecten (Luc Meys)

Diverse instrumenten en praktische lesmaterialen helpen studenten en leerkrachten om zelf degelijke projecten ILC uit te werken waarin leerlingen tot ontmoeting en dialoog komen.

14.30 u.: keuzesessies (deel 2)

Bij inschrijving wordt gevraagd twee keuzes te maken uit de vorige focusgroepen.

15.00 u.: koffiepauze

15.15 u.: uitwisseling in regiogroepen

De deelnemers buigen zich in groepjes (per regio) over één ILC-competentie of leerlijn en gaan in gesprek met elkaar over de lezing van dit voorbeeld. Men bevraagt elkaars praktijk en mogelijkheden om studenten hiermee aan het werk te zetten.
Diverse vragen komen aan bod. Waarin hebben de studenten ondersteuning nodig? Wat vraagt dit van de opleiding? Uit de bespreking kunnen ideeën groeien voor nieuwe platformen, netwerkontmoetingen, ILCoS-werkgroepen voor leerlijnen in de opleiding en bijhorende leermiddelen.

15.50 u.: besluit: evaluatie en opvolging van de dag (Luc VinkxL