Studienamiddag 19 januari 2021

voor lectoren
lerarenopleiding levensbeschouwelijke vakken
bachelor lager onderwijs

19 januari 2021: 13.00 u – 15.00 u – online – gratis  

We nodigen u graag uit voor een online studienamiddag voor lectoren die een levensbeschouwelijk vak doceren aan toekomstige leerkrachten in het lager onderwijs. 

Vertrekkend vanuit een toelichting over ILC-projecten voor de lagere school en enkele casussen …


verkennen we

• de diverse contexten van levensbeschouwelijke vakken in het lager onderwijs 

• het kader en de aandachtspunten voor samenwerking aan interlevensbeschouwelijke competenties

 oefenen we

• de empathische dialoog 

• de eigen interlevensbeschouwelijke competenties als lerarenopleider 

bespreken we 

• mogelijkheden om lectoren en de studenten (bachelor lager onderwijs) te sterken in hun competenties voor interlevensbeschouwelijke ontmoeting en dialoog 

Deze studienamiddag is ook een unieke kans om met elkaar kennis te maken over de levensbeschouwelijke grenzen heen. Dit past in de doelstelling van ILCoS vzw om een netwerk voor lectoren levensbeschouwelijke vakken te realiseren. 

 

Verschillende lectoren en inspecteurs-adviseurs die lid zijn van ILCoS vzw zullen deze online samenkomst mee ondersteunen.

Na 15u kan u gerust nog (online) napraten.


Inschrijven:

Deze studiedag is online en gratis. Inschrijven is wel noodzakelijk via dit formulier..

Na inschrijving krijgt u de nodige link om deel te nemen aan de online meeting.