Bestuur

Het bestuur bestaat uit een 5-tal leden uit de Algemene Vergadering die deels het praktische werk van de vereniging (voorbereiden vergaderingen en ondersteunen werkgroepen) op zich nemen.

Leden Algemene Vergadering

Onder onze leden tellen we leermeesters en leraren, lectoren aan de lerarenopleidingen en inspecteurs-adviseurs van alle levensbeschouwelijke
vakken. Zij zetten zij zich gezamenlijk in voor een optimale samenwerking aan
projecten ILC op school.

  • In de jaarlijkse Algemene Vergadering (meestal maart)  worden nieuwe leden opgenomen als Lid van de Algemene vergadering. Je kandidaat stellen: lees dit…

  • In het kader van de privacy wetgeving & GDPR heeft iedereen het recht om te bepalen waar een naam verschijnt, het recht om dit te laten aanpassen en te verwijderen. Personen aangeduid met * hebben dit recht toegepast. De officiële ledenlijst is steeds ter inzage op de zetel van de VZW – conform de wettelijke bepalingen. Voor inzage dient u contact te nemen met het bestuur of de procedure volgens de GDPR-cockpit te volgen (zie onderaan link bij Privacy statement).