Werkgroepen

Het hart van de vzw zijn de diverse werkgroepen van ILCoS.  

Werkgroep communicatie: 
communicatie@ilcos.be

Werkgroep screening:
screening@ilcos.be

Werkgroep getuigen:
getuigen@ilcos.be

Werkgroep ILC-didactiek & leerlijn:
didactiek@ilcos.be

Werkgroep studiedagen:
studiedagen@ilcos.be

Werkgroep leermiddelen:
Leermiddelen@ilcos.be

Werkgroep onderzoek:
onderzoek@ilcos.be

 

 

Bestuur

U kan ook met het bestuur contact opnemen met:

  • voorzitter en ondervoorzitter: voorzitter@ilcos.be
  • secretaris: secretaris@ilcos.be
  • penningmeester: penningmeester@ilcos.be
  • webmaster: webmaster@ilcos.be

De vereniging werkt met een dagelijks bestuur, bestuur en Algemene Vergadering