ILC-projecten

In diverse werkgroepen worden ILC-projecten ontwikkeld.. Dit wordt verder uitgebouwd en zijn projecten die door inspecties tenvolle nagezien zijn.

Tools

Instrumenten om projecten ILC uit te werken, te screenen, te verbeteren …:

Nascholingen

Via nascholingen willen we leraren en lectoren ondersteunen bij het
samenwerken, ontwikkelen en evalueren van lesprojecten rond
interlevensbeschouwelijke competenties van lager tot hoger onderwijs.
Hierbij vertrekken we van een helder begrippenkader, zoals aangereikt in het dossier interlevensbeschouwelijke competenties.

Komende en recente initiatieven vind je in onze kalender.

Publicaties

Laat duizend bloemen bloeienInspiratiegids voor projecten die interlevensbeschouwelijke competenties nastreven in het officieel en het vrij niet-confessioneel SO” uitgegeven door het Nascholingsinstituut LBV, 2017

Gedrukte versie bestelbaar via Skribis

Onderzoeksprojecten voor bachelor-proeven

Lerarenopleiders die op zoek zijn naar onderwerpen en onderzoeksvragen voor bachelor-proeven kunnen terecht bij de Werkgroep Onderzoek. Hier kunnen zij kennismaken met grotere onderzoeksprojecten rond interlevensbeschouwelijke competenties waaraan studenten kunnen participeren via kleinere onderzoeksopdrachten.