Op deze pagina bieden we enkele ILC-projecten SO aan die als inspiratie voor eigen projecten kunnen dienen of die kunnen overgenomen worden. Dit is een eerste en heel beperkt voorlopig aanbod. Het aanbod bevat schoolprojecten waaraan de levensbeschouwelijke vakken participeren én projecten die alleen door de levensbeschouwelijke vakken zijn georganiseerd.