Onder begeleiding van het NI, en in samenwerking met de inspectie LBV, worden een aantal gemeenschappelijke modules door leerkrachten LBV uitgewerkt. De modules, die een geleidelijk leertraject uitzetten, worden aan de overige leerkrachten LBV in een voor alle scholen bruikbare vorm worden aangeboden.

Tijdens een studiedag op 6 december 2010 hebben leermeesters LBV BaO reeds bestaande gemeenschappelijke projecten geïnventariseerd, wezen ze op mogelijkheden en eventuele hindernissen en hebben zich beschikbaar gesteld om in regionale werkgroepen de gemeenschappelijke modules mee vorm te geven.

Het inhoudelijk kader lager onderwijs werd ontwikkeld: de leerlingen ontmoeten elkaar tijdens de gemeenschappelijke modules. ‘Het goed samenleven’ wordt beoogd via de leerlijnen: elkaar ontdekken, met elkaar spreken en met elkaar samenwerken. De modules zijn een middel om aan de Interlevensbeschouwelijke competenties te werken.

In mei 2011 zijn regionale werkgroepen opgestart in Leuven / Brussel, Antwerpen en Gent. Leerkrachten zijn met groot enthousiasme en ijver gestart met het concreet invullen van de gemeenschappelijke modules. De ontwerpen werden tijdens de schooljaren 2011-12 en 2012-13 verder ontwikkeld. De eerste modules werden beschikbaar gesteld op 1 september 2013.