Het logo vertelt iets over wat we als organisatie willen doen… maar ook hoe.

ILCoS: InterLevensbeschouwelijke Competenties op School

  • ILC en school staan dus centraal. De O kreeg een bescheiden kleur.
  • De letters lijken te dansen en vooruitgang te suggeren.
  • De i staat precies omgekeerd (het puntje staat onderaan… maar daarmee is het een uitroepteken geworden!
    Het accent ligt op het interlevensbeschouwelijke dus.
  • De kleuren zijn actieve en wat felle kleuren omdat we streven naar duidelijkheid