Erkende Instanties Vereniging Levensbeschouwelijke Vakken

De Erkende Instanties & Vereniging van de levensbeschouwelijke vakken verlenen
een mandaat aan de leden en bestuursleden, faciliteren en ondersteunen de
werking van ILCoS om leermiddelen, tools en navormingen uit te werken voor de
interlevensbeschouwelijke competenties in het levensbeschouwelijk onderwijs.

Commissie Levensbeschouwelijke Vakken

De Commissie Levensbeschouwelijke Vakken adviseert ILCoS in haar initiatieven.
IlCoS ondersteunt de Commissie in haar opdracht om verslag uit te brengen aan
de overheid over de realisaties van initiatieven voor interlevensbeschouwelijke
competenties in het onderwijsveld.