Lid worden van de Algemene Vergadering binnen ILCoS vzw?

ILCoS vzw telt momenteel een 20-tal leden in de Algemene Vergadering. Dit zijn hoofdzakelijk inspecteurs-adviseurs.
Elk lid is doorgaans ook actief in een werkgroep binnen ILCoS vzw.

We nodigen al wie actief bezig is met ILC’s op school en daar expertise in opbouwde zich aan te melden voor de Algemene Vergadering.
Meestal wordt gevraagd om dan ook actief te participeren in één van de activiteiten van ILCoS vzw

  • inhoudelijk en vormelijk voorbereiden van een studiedag
  • meewerken aan het screenen van ILC-projecten
  • meewerken aan het ontwerpen en inhoudelijk vormgeven van voorbeeld ILC-projecten
  • praktische medewerking bij één of andere activiteit

De Algemene Vergadering vindt normaal 1x per jaar plaats tenzij er een bijzondere Algemene Vergadering toegevoegd wordt.
De Algemene Vergadering bepaalt het beleid van de vzw.
Leden van de Algemene Vergadering kunnen steeds doorstromen naar het bestuur na kandidaatstelling.

De volgende Algemene Vergadering is voorzien op 17 april 2022 om 17u.

Wie zich kandidaat stelt  geeft dit te kennen aan zijn inspecteur-adviseur levensbeschouwelijke vakken én  kan na dienst goedkeuring mailen naar het bestuur@ilcos.be.
In dat mailtje zorg je voor een korte CV en bij welke activiteiten je eventueel wil aansluiten en welke inbreng je wil doen.

Inspecteurs-adviseurs die willen aansluiten doen dit best na overleg met de coördinerend inspecteur-adviseur.

Namens het bestuur.

2 Vacatures Axcent

Er zijn momenteel 2 vacatures bij Axcent

  1. freelancers/studenten voor het begeleiden van activiteiten in scholen (deadline: 19 december, wordt verlengd)
  2. een projectmedewerker (creatieve doener, ontwikkelaar, pionier) voor onze werking rond jongeren en interlevensbeschouwelijke dialoog in onderwijs en jeugdwerk (50%, onbepaalde duur – deadline: 7 januari)

Meer info op https://www.axcent.org/nl/axcent/vacatures