Lid worden van de Algemene Vergadering binnen ILCoS vzw?

ILCoS vzw telt momenteel een 20-tal leden in de Algemene Vergadering. Dit zijn hoofdzakelijk inspecteurs-adviseurs.
Elk lid is doorgaans ook actief in een werkgroep binnen ILCoS vzw.

We nodigen al wie actief bezig is met ILC’s op school en daar expertise in opbouwde zich aan te melden voor de Algemene Vergadering.
Meestal wordt gevraagd om dan ook actief te participeren in één van de activiteiten van ILCoS vzw

 • inhoudelijk en vormelijk voorbereiden van een studiedag
 • meewerken aan het screenen van ILC-projecten
 • meewerken aan het ontwerpen en inhoudelijk vormgeven van voorbeeld ILC-projecten
 • praktische medewerking bij één of andere activiteit

De Algemene Vergadering vindt normaal 1x per jaar plaats tenzij er een bijzondere Algemene Vergadering toegevoegd wordt.
De Algemene Vergadering bepaalt het beleid van de vzw.
Leden van de Algemene Vergadering kunnen steeds doorstromen naar het bestuur na kandidaatstelling.

De volgende Algemene Vergadering is voorzien op 17 april 2022 om 17u.

Wie zich kandidaat stelt  geeft dit te kennen aan zijn inspecteur-adviseur levensbeschouwelijke vakken én  kan na dienst goedkeuring mailen naar het bestuur@ilcos.be.
In dat mailtje zorg je voor een korte CV en bij welke activiteiten je eventueel wil aansluiten en welke inbreng je wil doen.

Inspecteurs-adviseurs die willen aansluiten doen dit best na overleg met de coördinerend inspecteur-adviseur.

Namens het bestuur.

Oproep: onderzoek naar relatie eindtermen ILC/ILD en Burgerschap

Wij zijn Nel Vandenbroeck en Dries Bastiaens, derdejaarsstudenten leerkracht secundair onderwijs aan AP Hogeschool Antwerpen. We hebben als gemeenschappelijk onderwijsvak niet-confessionele zedenleer. Om ons laatste jaar mooi af te sluiten, werken wij momenteel aan onze bachelorproef. Hiervoor onderzoeken wij het aanbod lesmateriaal inzake interlevensbeschouwelijke competenties en interlevensbeschouwelijke dialoog in combinatie met eindtermen burgerschap, aangezien deze in de toekomst aan belang winnen. De eventuele hiaten in dit materiaal willen wij graag invullen met zelfgemaakte lessenreeksen op maat. We focussen op materiaal voor de 3de graad BSO.

Om de omvang van ons onderwerp in kaart te kunnen brengen, hebben wij een enquête gemaakt voor leerkrachten levensbeschouwing die werken aan burgerschapscompetenties/ ILD in de 3de graad BSO.

https://forms.gle/5oBnrknz1NgyAoTE8

Alvast heel erg bedankt
Met vriendelijke groeten
Nel Vandenbroeck & Dries Bastiaens

2 Vacatures Axcent

Er zijn momenteel 2 vacatures bij Axcent

 1. freelancers/studenten voor het begeleiden van activiteiten in scholen (deadline: 19 december, wordt verlengd)
 2. een projectmedewerker (creatieve doener, ontwikkelaar, pionier) voor onze werking rond jongeren en interlevensbeschouwelijke dialoog in onderwijs en jeugdwerk (50%, onbepaalde duur – deadline: 7 januari)

Meer info op https://www.axcent.org/nl/axcent/vacatures

Wie ontwerpt beste Banner & Logo voor ILCoS vzw (tot 1 maart 2020)

Vzw ILCoS vzw is de opvolger van het Nascholingsintituut Levensbeschouwelijke Vakken.

Het wil zich vooral toespitsen op vorming en ondersteuning van leerkrachten en docenten levensbeschouwelijke vakken in het aanleren, oefenen en evalueren van ‘competenties interlevensbeschouwelijke dialoog en interlevensbeschouwelijk samenleven’ of kortweg ‘interlevensbeschouwelijke competenties’.

Vandaar ook de naamsverandering: ILCoS staat voor ‘Inter-Levensbeschouwelijke Competenties op School’.

 

Bij haar nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. Daarvoor doen we graag beroep op jonge, creatieve geesten, die een logo kunnen ontwerpen met oog voor de volgende begrippen: ontmoeting en dialoog, gelijkenis en verschil, openheid en respect, betrokkenheid en verbondenheid tussen godsdiensten en levensbeschouwingen.

Enkele voorwaarden:

 • Het zou mooi zijn, mochten er meer dan 2 elementjes of figuurtjes met elkaar in verbinding staan, dat er dynamiek en uitwisseling van afstraalt.
 • De naam ILCoS vzw dient er deel van uit te maken, mag eronder of erin staan.
 • Het logo moet digitaal gecreëerd en bewerkbaar zijn voor briefhoofden, flyers, enz. U plaatst het bestand online (liefst ook in vectorieel formaat)
 • Naast een breder logo (voor banner met bijv. de volledige naam IlCoS vzw – InterLevensbeschouwelijke Competenties op School) voorziet een kleiner logo met enkel ILCoS vzw op – Dit dient dan meer als stempel
 • Duurzaam: de logo’s dienen – wanneer zwart wit afgedrukt – toch nog goed leesbaar te zijn
 • Het kleine logo is niet te groot zodat het vlot kan gebruikt worden op de website
 • De banner is leesbaar ook op mobiele apparaten

Voor de maker van het verkozen logo wacht een leuke beloning.

Microsoft Forms