Artikelen door admin

2 Nieuwe ILC-projecten

Twee werkgroepen van ILCoS zijn klaar met de ontwikkeling van een ILCoS-project: U vindt ze op ILC-Projecten: Projecten voor LO– 2de graad basisonderwijs: padlet: Een naam– 3de graad basisonderwijs:padlet: Ontmoeten Ondertussen zijn er nieuwe ILC-projecten in de maak en zullen die hier verschijnen als ze ‘goedgekeurd’ zijn.

Groeilijn ILC’s beschikbaar

Tijdens coronatijd werd hard gewerkt aan een groeilijn voor ILC’s. De versie is beschikbaar tot en met de eerste graad secundair onderwijs. Je vindt die bij ons aanbod!

Oproep: onderzoek naar relatie eindtermen ILC/ILD en Burgerschap

Wij zijn Nel Vandenbroeck en Dries Bastiaens, derdejaarsstudenten leerkracht secundair onderwijs aan AP Hogeschool Antwerpen. We hebben als gemeenschappelijk onderwijsvak niet-confessionele zedenleer. Om ons laatste jaar mooi af te sluiten, werken wij momenteel aan onze bachelorproef. Hiervoor onderzoeken wij het aanbod lesmateriaal inzake interlevensbeschouwelijke competenties en interlevensbeschouwelijke dialoog in combinatie met eindtermen burgerschap, aangezien deze in […]

2 Vacatures Axcent

Er zijn momenteel 2 vacatures bij Axcent freelancers/studenten voor het begeleiden van activiteiten in scholen (deadline: 19 december, wordt verlengd) een projectmedewerker (creatieve doener, ontwikkelaar, pionier) voor onze werking rond jongeren en interlevensbeschouwelijke dialoog in onderwijs en jeugdwerk (50%, onbepaalde duur – deadline: 7 januari) Meer info op https://www.axcent.org/nl/axcent/vacatures

Wie ontwerpt beste Banner & Logo voor ILCoS vzw (tot 1 maart 2020)

Vzw ILCoS vzw is de opvolger van het Nascholingsintituut Levensbeschouwelijke Vakken. Het wil zich vooral toespitsen op vorming en ondersteuning van leerkrachten en docenten levensbeschouwelijke vakken in het aanleren, oefenen en evalueren van ‘competenties interlevensbeschouwelijke dialoog en interlevensbeschouwelijk samenleven’ of kortweg ‘interlevensbeschouwelijke competenties’. Vandaar ook de naamsverandering: ILCoS staat voor ‘Inter-Levensbeschouwelijke Competenties op School’.   Bij haar nieuwe naam hoort […]