Wie ontwerpt beste Banner & Logo voor ILCoS vzw (tot 1 maart 2020)

Vzw ILCoS vzw is de opvolger van het Nascholingsintituut Levensbeschouwelijke Vakken.

Het wil zich vooral toespitsen op vorming en ondersteuning van leerkrachten en docenten levensbeschouwelijke vakken in het aanleren, oefenen en evalueren van ‘competenties interlevensbeschouwelijke dialoog en interlevensbeschouwelijk samenleven’ of kortweg ‘interlevensbeschouwelijke competenties’.

Vandaar ook de naamsverandering: ILCoS staat voor ‘Inter-Levensbeschouwelijke Competenties op School’.

 

Bij haar nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. Daarvoor doen we graag beroep op jonge, creatieve geesten, die een logo kunnen ontwerpen met oog voor de volgende begrippen: ontmoeting en dialoog, gelijkenis en verschil, openheid en respect, betrokkenheid en verbondenheid tussen godsdiensten en levensbeschouwingen.

Enkele voorwaarden:

  • Het zou mooi zijn, mochten er meer dan 2 elementjes of figuurtjes met elkaar in verbinding staan, dat er dynamiek en uitwisseling van afstraalt.
  • De naam ILCoS vzw dient er deel van uit te maken, mag eronder of erin staan.
  • Het logo moet digitaal gecreëerd en bewerkbaar zijn voor briefhoofden, flyers, enz. U plaatst het bestand online (liefst ook in vectorieel formaat)
  • Naast een breder logo (voor banner met bijv. de volledige naam IlCoS vzw – InterLevensbeschouwelijke Competenties op School) voorziet een kleiner logo met enkel ILCoS vzw op – Dit dient dan meer als stempel
  • Duurzaam: de logo’s dienen – wanneer zwart wit afgedrukt – toch nog goed leesbaar te zijn
  • Het kleine logo is niet te groot zodat het vlot kan gebruikt worden op de website
  • De banner is leesbaar ook op mobiele apparaten

Voor de maker van het verkozen logo wacht een leuke beloning.

Microsoft Forms