NETWERK lectoren Bachelor secundair onderwijs
Levensbeschouwelijke vakken
19 januari 2021: 11u00 – 12u00 / Online

 

Wat?

ILCoS reikt een platform aan voor lectoren van alle levensbeschouwelijke vakken om …
1. elkaar informeel te ontmoeten en al doende interlevensbeschouwelijke competenties te oefenen
2. inhoudelijk bij te leren rond concrete thema’s (eventueel ook voor de eigen lespraktijk)
3. praktische uitwisselingen en samenwerkingen mogelijk te maken (rond bachelorproeven,
interlevensbeschouwelijke studiedagen …)

Waar en wanneer?

Op geregelde tijdstippen (3 tot 4 x per jaar)
Doorgaans online en mogelijks éénmaal per jaar fysiek (met lekkere maaltijd)

Voor wie?

Voor lectoren aan hogescholen en opleidingsinstituten die lesgeven aan toekomstige leraren
(bachelors secundair onderwijs) van een levensbeschouwelijk vak

Aanvang?

Op 19 januari 2021 (11u00 tot 12u00) volgt een eerste ontmoeting met op het programma:
1. Verwelkoming en inleiding
2. Keek op de week: een interlevensbeschouwelijke kijk (en dialoog) op een actueel thema
3. Praktische vragen: mogelijkheden voor een interlevensbeschouwelijke samenwerking
(rond bachelorproeven, studiedagen, excursies …)
4. Vooruitblik en afsluiting

Inschrijven?

Inschrijven kan via dit formulier tot 12 januari 2021.

Prijs?

Dit evenement is kosteloos