ILCoS vzw is de nieuwe naam van het  ‘Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke vakken vzw’ (NI LBV 1998). De vzw ILCoS wil


1. een netwerk vormen van leraren, lerarenopleiders, inspecteurs-adviseurs en betrokkenen

2. om zowel formeel (leermiddelen, leerlijn, databank relevante vertegenwoordigers…)

3. als informeel (contactmomenten, uitwisselingen)

4. bijdragen aan het ontwikkelen van de interlevensbeschouwelijke competenties op school

De vzw onderhoudt daarom structurele banden met de inspecteurs-adviseurs, lerarenopleidingen en de Erkende Instanties/Vereniging. De vzw wil  contacten opbouwen met diverse actoren in het onderwijs en het onderzoeksveld als zij bijdragen aan deze interlevensbeschouwelijke competenties op school.

We nodigen u uit als lid te worden van dit platform en zo op de hoogte te blijven van alle informatie én toegang te krijgen tot alle pagina’s. Er is een facebook groep  zodat u ons makkelijk kan volgen.